PROJEKT ENERGOZ

 

Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied začal v máji 2010 s realizáciou projektu s názvom „ Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov“. Hlavným cieľom projektu je aplikovaný výskum a transfer technológií v oblasti efektívneho riadenia výroby a spotreby energie z dôrazom na využitie nových poznatkov v národnom hospodárstve. Medzi hlavné aktivity projektu patrí získanie a využívanie elektrickej a tepelnej energie z alternatívnych zdrojov, vytvorenie demonštračného smartgridu a efektívne manažovanie spotreby energie. Partnermi TI SAV v projekte „ Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov“ sú Elektrotechnický ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a STU Bratislava.

Kontaktná osoba projektu ENERGOZ pre styk s priemyslom :

RNDr. Jozef Šebek, CSc.

Odborný projektový pracovník

e-mail: sebek.jozef@savba.sk

tel.: 02/5443 5064

V prípade záujmu o náš projekt a budúcu spoluprácu vyplňte prosím nasledujúci dotazník:

KONTAKTNÝ DOTAZNÍK