Ciele projektu

Strategický cieľ projektu ENERGOZ je aplikovaný výskum a transfer technológií v oblasti efektívneho riadenia výroby a spotreby energie s dôrazom na využitie nových poznatkov v národnom hospodárstve.

Strategický cieľ 1 – aplikovaný výskum v oblasti efektívneho získavania, využívania a uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov.

Strategický cieľ 2 – Maximalizácia spoločensko – hospodárskej pridanej hodnoty výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.