Kontakt


 

RNDr. Jozef Šebek, CSc.
Odborný projektový pracovník
tel. č.: 0905 300 158
sebek.jozef@savba.sk

 

Mgr. Vladimír Dufala
Finančný manažér
tel. č.: 544 35 063
dufala.vladimir@savba.sk

 

Mgr. Veronika Gärtnerová
Manažér monitoringu a publicity
tel. č.: 544 35 055
e-mail: gaertnerova.veronika@savba.sk